Appendix I. PortuxA5/Starterkit Schematics

Figure I.1. PortuxA5 FX8,BT


Figure I.2. PortuxA5 VG96,TFT


Figure I.3. PortuxA5 Interface


Figure I.4. PortuxA5 Ethernet


Figure I.5. PortuxA5 Power